Euthanasie

 

Euthanasie is gelukkig geen dagelijks onderwerp voor de meeste huisdiereigenaren. Hierdoor bestaat de kans dat er weinig kennis bij de eigenaar is van alle zaken die hierbij komen kijken.
De ervaring leert dat het moeilijk is om in de periode kort voor en na de euthanasie rustig over dingen te praten door alle emoties en veel eigenaren zijn niet bekend met ‘de haken en ogen’.
Daarom hebben we alles voor u op een rijtje gezet, want de periode rondom een euthanasie is al zwaar genoeg en dan is het fijn als alles naar wens verloopt.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier meestal door het toedienen van een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In de meeste gevallen gaat het om dieren waarbij de gevolgen van een ziekte dermate erg zijn dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast.

Hoe gaat Sterkliniek Noordwolde om met euthanasie?

De dierenarts die de euthanasie moet gaan uitvoeren, zal eerst overleggen met de eigenaar. Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in sommige gevallen ligt het ingewikkelder. Dierenarts en eigenaar zullen gezamenlijk tot een beslissing moeten komen.

Wij denken dat het voor het dier en de eigenaar het fijnst is als deze bij de euthanasie aanwezig is. Wij willen de euthanasie voor het dier zo min mogelijk belastend laten zijn zodat het dier rustig overlijdt. De eigenaren beslissen uiteindelijk wat voor hen praktisch en emotioneel haalbaar is.

Euthanasie en kinderen

Euthanasie is vaak een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Zij kunnen soms intens verdrietig zijn: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en vaak neemt dit een heel belangrijke plaats in hun leven in.

Zeer jonge kinderen kennen meestal niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen eigenlijk nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. In het algemeen is ons advies om kinderen wel bij de euthanasie aanwezig te laten zijn. Maar natuurlijk zullen de ouders dit het beste kunnen beoordelen. In overleg is veel mogelijk.

De afspraak inplannen

Gezien de benodigde tijd en de handelingen na het overlijden van het dier is het verstandig om een euthanasie echt in te plannen. Soms is dat natuurlijk helemaal niet mogelijk zoals bij acute gevallen. Een niet geplande euthanasie is dan natuurlijk wel minder goed georganiseerd en soms traumatischer voor de eigenaar. Er kunnen dan ineens pijnlijke, organisatorische vragen gesteld worden zoals over wat er na het overlijden van het dier moet gebeuren of over de gemaakte kosten.

Het is meestal verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met alle betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk. Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden.

Na de euthanasie

Als de eigenaar het dier niet zelf kan of wil begraven dan blijft het dier achter in de kliniek. Een speciale koeriersdienst komt dan zo gauw mogelijk het overleden dier ophalen om het naar het crematorium te brengen of naar een verzamelplaats voor destructie.

Kosten

De kosten zijn opgebouwd uit tijd, verdoving, administratie en eventuele bewaring en transport.
De eventuele rekening voor de crematie gaat via het crematorium. Wij zijn niet op de hoogte van de (actuele) kosten hiervan.
Na overlijden van een patiënt wordt het medisch dossier nog vijf jaar bewaard.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. In de gemeente Weststellingwerf is dat bijvoorbeeld (nog) toegestaan.
Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren. In onze regio zal dat de ‘Larixhof’ zijn.

Overleden huisdieren mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Het dier meenemen na een euthanasie naar de praktijk is dus voor dierenartsen verboden. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft, is de dierenarts verplicht het overleden dier voor destructie aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren verbrand.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is, dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel gecremeerd. Desgewenst kan een urn of een uitstrooiblik verkregen worden.

Tot slot

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.