Vaccinatieschema Kat

Voor een goede bescherming is het van belang uw kat regelmatig te laten inenten tegen Katten- en Niesziekte.

Kattenziekte

Deze ziekte wordt veroorzaakt door het Panleukopenievirus. De ziekte gaat vaak gepaard met braken en diarree en geeft met name bij kittens sterfte. Het virus wordt verspreidt via de ontlasting.

Niesziekte

Bij deze ziekte spelen meerdere micro-organismen (o.a. het Calici- en Herpesvirus) een rol. Deze veroorzaken een ontsteking van de bovenste luchtwegen gepaard gaande met niezen en soms ook wat ontstoken ogen. De verspreiding vindt plaats via direct contact en uitademingslucht.

Daarnaast kan een aanvullende neusenting gegeven worden tegen niesziekte, Bordetella bronchiseptica.

In onderstaand schema vindt u een algemeen overzicht van de entingen op verschillende leeftijden.

LeeftijdEntingBordetella (advies)Nr. in paspoortRabiës (optineel)
enzovoort....
9 WekenTricat14,15
12 WekenTricatBB14,15, 17Rabiës
1 Jaar TricatBB14,15,17
2 En 3 jaar DucatBB15,17Rabiës op 3 jaar leeftijd
4 JaarTricatBB14,15,17
5 En 6 jaar DucatBB15,17Rabiës op 6 jaar leeftijd
7 Jaar TricatBB14,15,17
8 En 9 jaar DucatBB15,17Rabiës op 9 jaar leeftijd
10 Jaar TricatBB14,15,17